Elekro služby
_

Elektrické prípojky

Pri stavbe každej novostavby alebo pri rozsiahlejšej rekonštrukcií sa nevyhnete problému zhotovenia elektrickej prípojky. Elektrická prípojka musí byť podľa nových noriem (STN 33 3320:2002 ) verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak, aby pracovníci energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera.